MUDr. Josef Jonáš

Josef Jonáš - lekár

MUDr. Josef Jonáš je jedným z najznámejších českých bádateľov v oblasti prírodnej medicíny. Narodil sa 29. júla 1945. Získal titul na Lekárskej fakulte UK v Plzni, kde vyštudoval psychiatriu. Po promócii pôsobil MUDr. Jonáš na  psychiatrickom oddelení nemocnice v Chomútove ako primár.

Lákal ho však záujem o rôzne odvetvia alternatívnej medicíny a ten napokon aj zvíťazil, a MUDr. Jonáš tak oblasť klasickej medicíny opustil a otvoril si súkromnú ordináciu prírodnej medicíny, ktorej sa venuje už  vyše 30 rokov.

Je významným šíriteľom moderných smerov prírodného lekárstva a zároveň autorom metódy riadenej a kontrolovanej detoxikácie organizmu. Okrem psychoterapie, psychoanalýzy a sexuológie sa stal odborníkom v mnohých oblastiach celostnej medicíny, ako je akupunktúra, funkčná diagnostika, biorezonancia, čínska medicína, makrobiotika alebo homeopatia. Vo svojej metóde riadenej a kontrolovanej detoxikácie úplne originálnym spôsobom skĺbil tisícročnú múdrosť rôznych, najmä východných civilizácií s modernými poznatkami súčasnej lekárskej vedy.

Uvedením tejto metódy do praxe spôsobil značný prevrat v obvyklom chápaní chorôb a ich príčin. Tisíckam ľudí tak pomohol zbaviť sa vlečúcich, mnohokrát celoživotných zdravotných problémov.

Svoje úvahy o zdraví človeka MUDr. Jonáš publikoval v mnohých knižných tituloch, z ktorých najviac čitateľov oslovila Krížovka života a dvojdielne Tajenky života. Metóde riadenej a kontrolovanej detoxikácie je venovaná tiež veľmi úspešná kniha Praktická detoxikácia podľa MUDr. Josefa Jonáša.

V súčasnej dobe sa MUDr. Jonáš okrem svojich klientov venuje predovšetkým ďalšiemu výskumu v oblasti riadenej a kontrolovanej detoxikácie a vývoju nových preparátov. Organizuje tiež množstvo prednášok a seminárov pre verejnosť a taktiež pre terapeutov, ktorí jeho metódu používajú v praxi, stojí tiež na čele inštitútu celostnej medicíny v Prahe.  Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Advertising