Joalis Bambi ANALERG

                                                                       Joalis Bambi BRONCHI

                                                           Závěry neintervenční observační studie

 

 • Zadavatel: Joalis s.r.o.
 • Hodnocený soubor klientů: 72
 • Klinický koordinátor: MUDr. Josef Jonáš
 • Koordinační a statistické centrum: DSC Services, Tišnov
 • Statistik: RNDr. Lucie Burešová
 • Zprávu schválil: RNDr.Ing. Karel Chroust, Ph.D.

Vyšetření IgE se provádělo ve všech třech kontrolách. Průměrná hodnota hladiny IgE v průběhu
studie klesala (z 395,6 IU/ml v M0 na 333,4 IU/ml v M12). Pokles hladiny IgE byl signifikantní srovnáním M0 a M12 (P<0,001). Z důvodu nízkého počtu vyšetření nebyl pokles IgE mezi M6 a M12 signifikantní (P=0,158).

 

Spirometrické vyšetření objemu plic se provádělo ve všech třech kontrolách. Průměrná hodnota
objemu plic v průběhu studie rostla (z 2,34 litrů v M0 na 2,56 litrů v M12). Nárůst objemu plic byl signifikantní srovnáním M0 a M12 (P=0,012) a mezi M6 a  M12 (P=0,005).

 

Spirometrické vyšetření vitální kapacity plic se provádělo ve všech třech kontrolách.
Průměrná vitální kapacita plic v průběhu studie rostla z 2,66 litrů v M0 na 2,97 litrů v M12.Nárůst vitální kapacity plic byl signifikantní srovnáním M0 a M6 (P=0,011) a mezi M0 a M12 (P=0,002).


 
 

                                                                    ZÁVĚR

 

 • Bylo hodnoceno celkem 72 klientů.
 • Přípravky: Joalis Bambi Analerg a Joalis Bambi Bronchi.
 • Cíl studie: ověřit účinnost a bezpečnost léčby v běžné klinické praxi.

 Účinnost byla potvrzena ve všech sledovaných parametrech.

Parametry hodnocené lékařem:

 • pokles hladiny IgE
 • nárůst hodnot při spirometrickém vyšetření objemu plic
 • nárůst vitální kapacity plic při spirometrickém vyšetření

Parametry hodnocené klientem:

 • počet astmatických záchvatů
 • počet jiných alergických potíží

Počet obou parametrů ve sledovaném období poklesl.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

    Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Advertising